Çiftçiler Neden Seraya İhtiyaç Duyar?

Günümüzde kentleşme ve nüfus artışı bitkisel üretime ihtiyacı arttırırken bir yandan da
toprak varlığını azaltmaktadır. Değişen üretim, teknoloji ve coğrafi koşullar, çiftçileri bitkilerin yetişmesinde uygun şartlar sağlanarak verim ve kalitenin artırıldığı sera yetiştiriciliği konusunda teşvik etmektedir.
Seranın avantajları:
*Açık tarlaya kıyasla seralar, bir bitkinin büyümesi için gereken en uygun iklim koşullarını yaratır.
 
*Üretilen mahsullere kıyasla metre kare başına daha fazla ürün alınır. Bir serada metrekare başına düşen ürün, açık alan tarımına göre iki kat kadar daha fazladır. Dolayısıyla yatırımcının karı bu yönde artış gösterir.
 
*Çiftçinin belirli mahsulleri yetiştirmek için mevsimlere bağımlı olmasına gerek yoktur. Tam otomasyonlu bir seranın içerisinde yaratılan doğru iklim sayesinde, her dönemde kaliteli ürün alınabilir.
 
*Seralarda yetiştirme devresi uzatılarak yıl içinde yetiştirilen mahsul sayısı artar, aynı yerden birkaç ürün alınabilir. Dolayısıyla pazara mal çıkarma sürekliliği vardır.
 
*Az toprakla çok ürün almanın yanında topraksız üretim ortamı da oluşturulabilir.
 
*Seralarda teknoloji kullanımı ile bitkilerin istediği ısı sağlanabilir, havalandırma sistemi ile uygun nem oranı sağlanır. Bitkinin ihtiyacına göre gübreleme ve ilaçlama sistemleri de kurulabilir.
 
*Ürünlerin ani sıcaklık artışları veya düşüşleri gibi iklim değişikliklerinden kaynaklı zararların engellenmesi, ayrıca kuş, böcek gibi hayvanlardan korunması ancak seralarda mümkündür.
Sağlam inşa edilmiş bir sera tesisi, zararlılar ve yabani otlar gibi sorunları önler ve hastalıklara karşı kontrol sağlayabilir.